Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie (w przypadku umów sprzedaży towarów) lub od dnia zawarcia umowy (w przypadku pozostałych umów). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwracany towar odsyłają Państwo na własny koszt.

Jeśli zakupione książki posiadają jakiekolwiek wady, prosimy o niezwłoczne poinformowania nas o tym fakcie.

W przypadku gdy uszkodzenia powstały w trakcie przesyłki, należy zgłosić ten fakt przewoźnikowi i sporządzić protokół szkody.

Po zgłoszeniu zwrotu lub reklamacji poinformujemy Państwa na jaki adres należy odesłać towar, ponieważ magazyn znajduje się w innej lokalizacji. Pod adresem firmy nie odbieramy żadnych paczek.

Zwroty

Formularz odstąpienia od umowy

Reklamacje

Formularz reklamacyjny